The metal care solution
Roest verwijderen met industriële kracht

Disclaimer

Disclaimer

Het effect van dit product is afhankelijk van de
juiste voorbereiding en toepassing op de beoogde
oppervlakken en instructies op het etiket. De grote
verscheidenheid van omstandigheden maken het
onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor
schade, gevolgschade of anderszins, voortvloeiend uit het
gebruik van dit product. Wij behouden ons het recht voor
om specificaties en toepassingstechniek te wijzingen
zonder toestemming

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies
gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het
laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy.
De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.