The metal care solution
Roest verwijderen met industriële kracht

Disclaimer

Disclaimer

Het effect van dit product is afhankelijk van de
juiste voorbereiding en toepassing op de beoogde
oppervlakken en instructies op het etiket. De grote
verscheidenheid van omstandigheden maken het
onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor
schade, gevolgschade of anderszins, voortvloeiend uit het
gebruik van dit product. Wij behouden ons het recht voor
om specificaties en toepassingstechniek te wijzingen
zonder toestemming