Over Ranex Rustbuster


Roestvorming vormt bedreigingvoor bedrijfszekerheid

Bestrijden van corrosie noodzakelijk voor procescontinuïteit

Afhankelijk van omgevingsfactoren kan na verloop van tijd ook in een industriële setting in meer of mindere mate roestvorming optreden, zelfs als men beschikt over luchtontvochtigers om het gevaar zoveel mogelijk in te dijken. Gezien de destructieve gevolgen op langere termijn aan corrosie gekoppeld kunnen worden, is het absoluut noodzakelijk daadkrachtig optreden, vóór het chemische proces ook roe(s)t in het eten gaat gooien van de eigenlijke productietechnische processen. Graag bieden we je inzicht in de vormen
waarin corrosie zich manifesteert, en wat je eraan kan doen. 

Classificatie van roest of corrosie

Roest of corrosie is een term die veelvuldig gebruikt wordt wanneer men geoxideerd ijzer onder ogen krijgt, maar omvat tegelijk ook tal van verschillende vormen die gemakkelijkheidshalve allen onder corrosie worden geklasseerd. Toch kunnen de verschillende variaties onderling verschillen in zowel oorzaak, voorkomen als gevolg. We geven je ze graag allen op een rijtje, zodat je sneller tot de juiste oplossing wordt geleid om de metalen opnieuw in topconditie te brengen

Interkristallijne corrosie

Interkristallijne corrosie is een gevolg van het potentiaalverschil tussen de kristalgrenzen en de metaalkristallen. Het betreft een interne vorm van corrosie die resulteert in brosheid. 

Knife-line attack & lasbederf

Lasbederf & knife-line attack zijn beiden interkristallijne corrosievormen die optreden in de nabijheid van lassen. Ze worden veroorzaakt door carbideuitscheiding in de warmtebeïnvloede zone en vlak naast de las. 

Spanningscorrosie

Spanningscorrosie is het gevolg van mechanische spanningsconcentraties in warme chloridehoudende milieus.

Zuurcorrosie

Zuurcorrosie is het gevolg wanneer metalen reageren met zure stoffen (pH lager dan 7) en er dusgevolg metaalzout en waterstofgas ontstaat.

Spleetcorrosie

Deze vorm van corrosie houdt nauw verband met de omgeving. Spleetcorrosie komt immers veelvuldig voor in scheuren wanneer twee metalen in een waterige oplossing met elkaar in contact komen. 

Besmettingcorrosie

Wanneer rvs in contact komt met andere metalen, is er een verhoogd risico op besmettingscorrosie. 

Zwerfstroomcorrosie

Zwerfstroomcorrosie heeft te maken met het elektrochemische mechanisme waarbij metaalionen in oplossing gaan onder invloed van uittredende gelijkstromen. 

Galvanische corrosie

Galvanische corrosie treedt op wanneer aan elkaar bevestigde materialen worden blootgesteld aan een elektrolyt. Het materiaal wat het laagst in de spanningsreeks vermeld staat, zal hierbij sneller corroderen dan het andere.  

Putcorrosie

Putcorrosie is een courante corrosievorm die ontstaat op plaatsen waar de oxidehuid van een stuk is beschadigd.

Roestbehandeling

Aan corrosie kan op termijn heel wat geld verloren gaan. Daarom komt het erop aan er sowieso vroeg bij te zijn en daadkrachtig een roestbehandeling te grijpen. Maar wat dan te doen om de bestaande roest te elimineren? Ranex Rustbuster

Mechanische behandelingsvormen

Met schuren en stralen zijn er manieren om roestvorming mechanisch te lijf te gaan, maar in een industriële omgeving treden hier praktische bezwaren op. Stralen blijkt in de praktijk allerminst een gemakkelijke optie te zijn. Het straalmiddel botst immers alle kanten uit, en blijkt – met uitzondering voor sommige toepassingen – niet de juiste keuze. Schuren dan toont zich helaas een erg arbeidsintensief alternatief, waarbij in haast alle gevallen nog een nabehandeling nodig is, wil men de roestbestendigheid ook op langere termijn kunnen garanderen. 

Chemisch elimineren van roest

Chemisch verwijderen van roest lijkt in een industriële omgeving dan een betere keuze. De bekendste vormen zijn het beitsen en passiveren, twee vormen toeleveringsbedrijven in de metaalindustrie wellicht niet onbekend in de oren zullen klinken. Bij het beitsen van rvs bijvoorbeeld, wordt een dun oppervlaktelaagje van het roestvrij staal door het beitsmiddel afgehaald. Na het passiveren vormt zich nadien opnieuw een oxidehuid die het stuk opnieuw moet beschermen tegen verdere corrosie. Al dient het gezegd: beitsen is op z'n minst gezegd al een behoorlijk agressieve behandelingsvorm. 

Mildere doch efficiënte alternatieven

Er bestaan ook mildere reinigingsproducten die in staat zijn corrosie te elimineren. Hierbij is het belangrijk om weten dat mechanische voorbehandeling overbodig is. Méér nog: het wordt simpelweg afgeraden, te meer omdat de milde behandelingsproducten er – naast het verwijderen van roest tot in de poriën van het materiaal – ook voor zorgen dat het oppervlak ideaal komt te liggen om een goede hechting te kunnen verkrijgen met een eventuele primer of coating. Wat je dan wel kan doen, is bijvoorbeeld loszittende verf- of roestdelen te verwijderen, en het oppervlak optioneel misschien even af te spoelen met water. 

Aanbrengen

De producten die hiervoor worden aangewend, zijn vaak erg vloeibaar, waardoor je ze kan aanbrengen met een kwast of roller, maar je kan het product ook vernevelen op het oppervlak, wat handig kan zijn voor het behandelen van roest op moeilijk bereikbare plaatsen. 

Laten inwerken

Bij onderdelen waar enkel oppervlaktecorrosie (zoals vliegroest, roestslijpsel of roeststrepen) dient te worden weggehaald, is het logisch dat de inwerkingstijd beperkt blijft, in sommige gevallen zelfs tot slechts 1 minuut, in andere gevallen levert een inwerktijd van 30 minuten het beste resultaat af. Wil men echter zware roest elimineren, kan de inwerkingstijd – afhankelijk van de concentratie van het actieve bestanddeel in het reinigingsmiddel – variëren van 4 tot 24 uur. Belangrijk om weten: in tegenstelling tot zware beitsmiddelen, kunnen deze vaak biologisch afbreekbare behandelingsproducten verdund worden weggespoeld met het oppervlaktewater.

Enkel invloed op roest

De behandelingsproducten richten zich enkel en alleen op het roest, zonder effect uit te oefenen op coating, primer, lak, lasnaden of andere materialen als polyester of rubber. Dat kan bij beitsmiddelen wel eens anders zijn. 

Frequentie

De frequentie van de roestbehandeling is, naast omgevingsfactoren zoals de nabijheid van de zilte zeelucht of zelfs treinsporen, of simpelweg de kwaliteit van het basismateriaal, ook nog afhankelijk van andere factoren. Wanneer het behandelde oppervlak niet wordt voorzien van een conserveringslaag (bv. Primer of coating), mag je stellen dat het behandelde oppervlak tenminste 6 weken bescherming tegen roesten zal genieten. Daarna zal het oppervlak echter stelselmatig opnieuw aan het roesten slaan. Wordt het oppervlak na de chemische reiniging echter geconserveerd met een verfsysteem, kan dit oppervlak als roestvrij worden beschouwd, tenminste, zolang de verflaag kan vrijwaren dat zuurstof en vocht het metalen oppervlak van een component kan bereiken. Het materiaal werd immers tot in de poriën gereinigd, en daarna mits verf afgesloten van invloeden van buitenaf. En dus mag men er van uitgaan dat roest op langere termijn kan worden vermeden. Tenzij de coating zou breken en/of er scheurtjes zouden komen in de conserveringslaag.

Beter voorkomen

Een regelmatige reinigingsbeurt zou de nood tot roestbehandeling elimineren. Aan de hand van de kwaliteit van een metaal en de omgeving kan een onderhoudsplan zo worden opgesteld zodat corrosie kan voorkomen worden. Maar mochten er dan toch roestige plekken optreden, weet dan dat er voor iedere variant een oplossing bestaat! 

 

Roestbestendigheid

Roestvast staal. Het materiaal, veelal AISI 304, AISI 304L, AISI 316 of AISI 316L, dankt zijn naam aan diens uitstekende anti-corrosieve eigenschappen, wat toe te schrijven valt aan enerzijds de compositie van austenitische roestvaste staalsoorten (met delen ijzer, koolstof, chroom en nikkel); en anderzijds een flinterdunne oxidelaag van enkele nanometers die het basismateriaal beschermt tegen corrosie. De enige voorwaarde voor de vorming van deze passieve oxidelaag (het autopassiveren) is een schoon, metaalzuiver oppervlak. Zo niet, dan kan dit zelfherstellende mechanisme, geïnduceerd door de aanwezigheid van chroom, niet optreden. Bij het lassen van deze roestvaste staalsoorten voor constructiedoeleinden raakt het basismateriaal echter beïnvloed door de toedracht van de noodzakelijke hitte bij het lassen van constructies (waardoor er zich een veel dikkere oxidefilm vormt in de laszone). Deze dikkere oxidefilm is niet passief, en dus bieden deze zones ook minder weerstand tegen lokale corrosie (chlorideputcorrosie). 

Eigenschappen van Ranex Rustbuster

 

 • De roest of corrosie wordt door middel van een chemisch proces tot in de kern vernietigd en verwijderd. Roestbehandeling zonder stralen of schuren
 • Reinigen en schoonmaken van oppervlakteroest en vliegroest op chroom, koper, gietijzer, RVS en glazuur
 • Naspoelen is niet nodig bij wanneer het product wordt gebruikt als roestomvormer - in geval van vaste roest op metalen, ijzer en staal.
 • Afspoelen is wel nodig bij het gebruik op lak, coating en polyester, RVS en chroom
 • Het middel vormt een uitstekende grondlaag: verf hecht vele malen beter en langer dan op conventionele grondlagen
 • Ideale ondergrond voor vrijwel iedere coating (behalve zink) zonder
  verdere behandeling
 • Verwijdert kopercorrosie
 • Oppervlaktespanning is lager dan water, hierdoor penetreert de vloeistof tot diep in de roest
 • Kleurloos en bijna geurloos
 • Maakt schuren en zandstralen onnodig
 • Bijzonder sterke hechting op betonwapening en constructiestaal
 • Bestand tegen strooi-/zeezout, olie, benzine, diesel, et cetera
 • Niet brandbaar, niet ontvlambaar, niet ontplofbaar
 • Uitgewerkte Ranex Rustbuster kan als kunstmest verwerkt worden (1:20 water)
 • Mens- en milieuvriendelijk
 • Verkrijgbaar in 0.25 / 0,5 / 1 / 4/ 20 liter

 

Gebruiksaanwijzing roest verwijderen:

Voordat u begint met ontroesten, moet het oppervlak vrij zijn van vet, olie, verf of andere afdekkende materialen. Loszittende, roestdelen verwijderen.

Roest
Ranex aanbrengen op de roest met een kwast of borstel. Overtollige Ranex van omliggend oppervlak afnemen met een vochtige doek.

Droogtijd: 24 uur. Na droging is het oppervlak klaar om opnieuw geconserveerd te worden met een 1- of 2- componenten coating.

Roestslijpsel, vliegroest en roeststrepen: 
Ranex aanbrengen op de vliegroest, roestslijpsel en/of roeststrepen. Het oppervlak niet laten drogen. Nadat de roest is weggetrokken het oppervlak naspoelen met water of afnemen met een vochtige doek.

Kalkaanslag:

Ranex aanbrengen. Het oppervlak niet laten drogen. Het oppervlak afnemen met een vochtige doek.

Belangrijk: Niet gebruiken op beton, aluminium, gegalvaniseerd staal, antifouling en natuursteen, marmer.

Bij gebruik op lak en coating: Eerst testen op kleurvastheid! Er kan verkleuring optreden. 

Hoe werkt Ranex Rustbuster?

Ranex Rustbuster vernietigd de roest. Dit proces is het beste te omschrijven als een verbrandingsproces. De roest wordt als het ware verbrand. Door een chemisch proces wordt de roest vernietigd. Het residu is een inactief ijzerfosfaat. 

Waarom slaat metaal wit uit? 

Ranex Rustbuster vernietigt de roest tijdens het droogproces. Dit proces duurt 24 uur. Wanneer het oppervlak tijdens het drogen vochtig wordt, zal dit een witte uitslag geven, dit is het restproduct van het roest-vernietigingsproces. Het is een inactief ijzerfosfaat, een stof die niet meer kan roesten. Wanneer het behandelde oppervlak droog opdroogt, is het restproduct onzichtbaar. 

Het vormt een ideale grondlaag: verf hecht vele malen beter op Ranex Rustbuster dan op andere grondlagen.

Hoe moet u Ranex Rustbuster gebruiken bij het verwijderen van vaste roest?

Ranex Rustbuster kan worden aangebracht met een kwast, roller of vernevelaar voor grotere oppervlakken. Onderdompelen is een veelgebruikte manier om onderdelen zoals buisjes, pijpen en delen waar men moeilijk bij kan snel te ontroesten.

Ranex Rustbuster is veilig voor rubberen delen. Na het verwijderen van de roest, moet het rubber wel nagespoeld worden met water. 

U brengt Ranex Rustbuster aan op een oppervlak met een temperatuur boven 5°C.

Applicatie

Het oppervlak moet vrij zijn van vet, olie, verf of andere afdekkende materialen. Verwijder loszittende delen zware roest.

Dompelbad:

Ranex Rustbuster is ideaal voor ontroesten in een dompelbad, omdat er geen sprake is van verdamping en de oplossing meerdere malen gebruikt kan worden. Als Ranex Rustbuster in het dompelbad verwarmd wordt tot max. 80° C, zal de reactietijd verkort worden. Bij deze methode zal geen enkel plekje onbehandeld blijven. Eventueel draaiende delen, zoals schroefdraad, koppelingen e.d. meteen na het ontroesten droogwrijven of afspoelen. Bij de onderdompeling van buizen of doorspoeling van pijpsystemen, worden ook moeilijk bereikbare delen aan de binnenkant geheel ontroest en schoongemaakt.

Ranex Rustbuster maakt bovendien vastgeroeste moeren snel los.

RANEX RUSTBUSTER EN ZOUTEN:

Ranex Rustbuster wordt speciaal aanbevolen voor staal dat in contact is met zout, pekelwater, zeewater etc. Denk hierbij aan vaartuigen, zeecontainers, bruggen, pijpleidingen, olieboortorens, offshore oil derricks en andere offshore constructies.

Ranex Rustbuster is een uitstekend middel voor het verwijderen van roest, voor de vorming van een grondlaag voor het verchromen van staal en voor het ontroesten van staal ten behoeve lassen. Metalen onderdelen  kunnen in Ranex Rustbuster worden gedompeld, zonder dat rubberen of plastic sluitringen, pakkingen of membranen beschadigd worden. Naspoelen met water is dan wel nodig.

Hoeveel Ranex Rustbuster per oppervlakte:
1 liter Ranex Rustbuster is voldoende voor 8 m2 vaste roest