Wie gebruikt Ranex Rustbuster

In de onderstaande sectoren wordt Ranex Rustbuster gebruikt in de strijd tegen roest. Duurzaam voor materiaal en coating

Transportsector

Het middel wordt gebruikt in de transportsector; vrachtwagens, treinen, rails, containers etc

Scheepvaart en scheepsbouw

Ook in de scheepsectoren is Ranex Rustbuster een bekend product. Het middel is verkrijgbaar bij nagenoeg alle bunkerstations in Nederland

Visserij

Vissersschepen zijn veelal op zee met zout water. Dit is een grote oorzaak van roest, vocht en zout in combinatie met zuurstof. 

  • Marine
  • Offshore
  • Windmolenparken
  • Olie- en gasindustrie 
  • Onderhouds- en schoonmaakbedrijven
  • Schilders
  • Gevel-onderhoudsbedrijven
  • Automotive